Serdecznie witamy na stronie internetowej Parafii p.w. św. Anny w Chałupach

FaceBook
Parafia pw. św. Anny w Chałupach
Parafia pw. św. Anny w Chałupach
MENU
Odwiedziło stronę: 00184884

Nabór do Seminarium Duchownego

Niedziela, 09 Czerwiec 2019
autor: ks. Adam Pleskot

     Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego zwraca się do wszystkich, którzy odczuwają w sobie powołanie do kapłaństwa, by nie zwlekali z decyzją i zgłosili się do naszej archidiecezjalnej uczelni. Wraz z nowym rokiem akademickim kandydaci będą mogli rozpocząć studia filozoficzno-teologiczne i wejść na drogę seminaryjnej formacji ku kapłaństwu.

 

 

 

Zasady przyjmowania do Gdańskiego Seminarium Duchownego

w roku akademickim 2019/2020

 

     Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Gdańskiego Seminarium Duchownego (GSD) powinien:

 

1. Odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Rektorem GSD (lub wskazanym przez niego zastępcą); konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania (tel.: 58 552 00 50 lub 58 552 22 34).

 

2. Przedłożyć w rektoracie GSD następujące dokumenty:

•     własnoręcznie napisane podanie (skierowane do Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego);

•     własnoręcznie napisany życiorys;

•     świadectwo chrztu i bierzmowania;

•     świadectwo ukończenia szkoły średniej;

•     świadectwo maturalne (można dostarczyć po rozmowie kwalifikacyjnej);

•     opinię Księdza Proboszcza;

•     opinię Katechety ze szkoły średniej;

•     kartę zdrowia oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające, że można podjąć studia (druk do pobrania na www.gsd.gda.pl w zakładce „Kandydaci”)

•     3 fotografie;

•     ksero dowodu osobistego;

•     wypełniony formularz danych personalnych kandydata do GSD (punkt 29 pozostawićniewypełniony)(druk do pobrania na www.gsd.gda.pl w zakładce „Kandydaci”).

 

     Termin przyjmowania zgłoszeń: od 03czerwca do 12 lipca 2019 r. oraz dodatkowo od 26sierpnia do 2 września 2019 r.

 

3. Dokonać rejestracji internetowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w tym dokonać opłaty rekrutacyjnej zgodnie z zasadami podanymi na stronie www.irk.uksw.edu.pl

     W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt drogą mailową lub telefoniczną:

               e-mail: sekretariat@gsd.gda.pl; tel.: 58 552 00 50.

Powered by APSI © copyright 2013-19 by Parafia św. Anny w Chałupach