Serdecznie witamy na stronie internetowej Parafii p.w. św. Anny w Chałupach

FaceBook
Parafia pw. św. Anny w Chałupach
Parafia pw. św. Anny w Chałupach
MENU
Odwiedziło stronę: 00530275

Wytyczne dotyczące zarządzeń o celebracji Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego podczas epidemii

Czwartek, 02 Kwiecień 2020
autor: ks. Adam Pleskot

 

UWAGI WSTĘPNE

•        W miarę możliwości zadbajmy o to, by liturgia Wielkiego Tygodnia i Świętego Triduum Paschalnego, mimo bolesnych okoliczności i wynikających z tego ograniczeń, była godna i zarazem piękna w swojej prostocie.

•        Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w kościele może znajdować się jednocześnie maksymalnie 5 osób. Należy zadbać także o przynajmniej dwumetrowy dystans między uczestnikami liturgii – dotyczy to kapłanów, posługujących i wiernych świeckich. Możliwe są sankcje finansowe za niestosowanie się do tych wskazań.

•        Niedziela Palmowa, Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielka Środa - Msze Święte mają być sprawowane w pierwszej kolejności z udziałem osób zamawiających intencję lub osób wcześniej zgłaszających się do duszpasterzy (maksymalnie pięć osób). Co do posługujących: zawsze powinny być to osoby pełnoletnie w minimalnej liczbie. 

•        Stosując się więc do dekretu Stolicy Apostolskiej przyjmujemy zasadę, że Msza Wieczerzy Pańskiej, Liturgia na cześć Męki Pańskiej i Wigilia Paschalna – będą sprawowane bez udziału wiernych, z wyjątkiem koniecznej asysty liturgicznej, która stanowić będzie jednocześnie reprezentację Ludu Bożego.

•        Tam, gdzie to możliwe, niech duszpasterze zatroszczą się o transmisje liturgii z kościoła parafialnego.

•        Poleca się, aby kościoły nadal pozostawały otwarte celem umożliwienia wiernym indywidualnej modlitwy. Proboszcz  powinien zapewnić, by liczba osób w miejscu modlitwy nie przekroczyła pięciu i by były zachowane wszelkie przepisy sanitarne.


NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

•        „Upamiętnienie wjazdu Pana do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz budynku sakralnego. (...).” [KKBiDS, Dekret w okresie COVID-19 (II), 25 marca 2020 r.].

•        Nie organizujemy żadnych procesji z plamami. 

•        W kontekście powyższych wskazań, nie podajemy w ogłoszeniach duszpasterskich informacji o święceniu palm. Możemy zaproponować, że zamiast kupna palm można złożyć ofiarę na utrzymanie wspólnoty parafialnej lub na konkretny cel wskazany przez proboszcza.

 

•        Prosimy nie święcić palm także i poza Mszą Świętą, ani nie wystawiać ich przed drzwiami kościoła, bowiem może zrodzić to niepotrzebne nieporozumienia i być przyczynkiem dodatkowych zgromadzeń.


WIELKI CZWARTEK


 MSZA ŚWIĘTA KRZYŻMA

 •        Zgodnie z Dekretem Metropolity Gdańskiego Msza Święta Krzyżma z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich zostaje przeniesiona na inny termin, po ustaniu epidemii.

  

MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ

•        Całość liturgii Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej odprawia się zgodnie z obrzędami podanymi w Mszale Rzymskim z wyjątkiem:

            a)     całkowicie opuszczamy obrzęd umycia nóg .

            b)     na zakończenie uroczystości pomijamy procesję do tzw. „Ciemnicy”. Po Komunii puszkę z Najświętszym Sakramentem zostawia się na ołtarzu. Po Modlitwie po Komunii wszyscy klękają i śpiewają suplikacje, a po nich hymn Sław, języku, tajemnicę lub tylko jego ostatnią część Przed tak Wielkim Sakramentem. Po jego zakończeniu kapłan przenosi Najświętszy Sakrament do tabernakulum i zamyka je.

•        Wyjątkowo w tym roku nie przygotowuje się więc „Ciemnicy” i nie ma adoracji Najświętszego Sakramentu aż do Liturgii na cześć Męki Pańskiej w Wielki Piątek.


WIELKI PIĄTEK


•        Nabożeństwo Drogi Krzyżowej lub Gorzkich Żali może być sprawowane w kościele przez kapłanów – bez udziału ludu – i transmitowane za pomocą środków społecznego przekazu. Tak samo nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, gdyż rozpoczyna się Nowenna przed uroczystością Miłosierdzia Bożego.

•        Wierni powinni w swoich domach odprawić wspólnie w godzinach popołudniowych lub wieczornych Drogę Krzyżową oraz połączyć ją z rodzinną adoracją Krzyża. Nie zaleca się jednak oddawania czci Krzyżowi przez ucałowanie. Zamiast tego gestu należy zaproponować uklęknięcie całej rodziny przed krzyżem i wspólne, trzykrotne odmówienie modlitwy: Kłaniamy Ci się Panie Jezus Chryste i błogosławimy Ciebie. Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył. Można też odśpiewać lub odmówić suplikacje.

•        Decyzją Ojca Świętego Franciszka tegoroczna zbiórka ofiar na Ziemię Świętą zostaje przeniesiona na niedzielę 13 września 2020 r.

LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ

 

            a)     obrzęd ukazania Krzyża należy sprawować bez procesjonalnego wniesienia. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego, z zachowaniem bezpiecznej odległości między uczestnikami. „Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa”[KKBiDS, Dekret w okresie COVID-19 (II), 25 marca 2020 r., nr 4]. 

            b)    na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament wystawiony w monstrancji i okryty białym welonem zanosi się najkrótszą drogą do Grobu Pańskiego (bez procesji). 

 

            c)     po skończonych obrzędach obnaża się ołtarz, pozostawia się jednak Krzyż, ale w takim miejscu, które uniemożliwia wiernym jego całowanie i dotykanie.

•        Grób w tym roku ma być prosty, symboliczny, skromny i może być bez kwiatów.

•        Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.


WIELKA SOBOTA


•        Możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim może trwać od rana do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej, kiedy to należy ją zakończyć i nie wznawiać po zakończeniu liturgii. Przypominamy o konieczności ograniczenia liczby wiernych i zachowaniu bezpiecznej odległości według aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych.

•        Przy Grobie Pańskim nie pełnią warty strażacy ani inne służby. Nie organizujemy adoracji dla grup duszpasterskich, mieszkańców poszczególnych ulic czy miejscowości.

•        Nie wolno organizować tradycyjnego święcenia pokarmów. Stwarzałoby to duże niebezpieczeństwo zarażenia, zarówno wiernych, jak i kapłanów. Należy żywić nadzieję, że taka jednorazowa sytuacja wzbudzi w wiernych refleksję na temat wartości modlitwy wspólnotowej i większego szacunku do kultywowanych tradycji.

•        Zamiast tego proponujemy obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem wielkanocnym (tekst obrzędu znajduje się w osobnym załączniku). Liturgii domowej może przewodniczyć ojciec, matka bądź ktoś z domowników.

•        Jeśli zaistnieje konieczność pobłogosławienia wody na prośbę wiernych, czynimy to indywidualnie (woda tylko butelkowana i fabrycznie zamknięta). Nie święcimy wody w celu pozostawienia jej w dużym pojemniku w kościele lub przed kościołem.


UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO


MSZA ŚWIĘTA WIGILII PASCHALNEJ

•        „Należy ją sprawować wyłącznie w katedrach i kościołach parafialnych. W liturgii chrzcielnej ma być zachowane jedynie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.” 

         „Na początku Wigilii i przy obrzędzie światła należy pominąć rozpalanie ogniska, a tylko zapalić świecę i, pomijając procesję, przejść do Orędzia Wielkanocnego (Exsúltet). Potem następuje Liturgia Słowa”. [KKBiDS, Dekret w okresie COVID-19, 19 marca 2020 r. i Dekret w okresie COVID-19 (II), 25 marca 2020 r., nr 5].

•        Cała liturgia musi być sprawowana wewnątrz budynku sakralnego.

•        Liturgię Wigilii Paschalnej odprawia się zgodnie z obrzędami podanymi w Mszale Rzymskim z uwzględnieniem następujących rozporządzeń:

            a)     na początku pomija się rozpalenie ogniska (zapala się znicz, bądź świecę inną niż paschał). Liturgię rozpoczyna się w prezbiterium od odmówienia przewidzianych modlitw przy paschale jak zwykle.

            b)     pomija się procesję z paschałem. Po zapaleniu świecy paschalnej, jeden raz śpiewa się wezwanie: „Światło Chrystusa”. Posługujący i koncelebransi zapalają świece od płomienia paschału, a później zapala się wszystkie światła w kościele i śpiewa się Orędzie Wielkanocne. Sugerujemy, by nie używać kadzidła. 

            c)    w czasie Liturgii chrzcielnej nie udziela się sakramentu chrztu oraz pomija się poświęcenie wody i pokropienie wiernych, a odnawia się tylko przyrzeczenia chrzcielne .

            d)      nie urządza się procesji rezurekcyjnej. Wyjątkowo w tym roku zaleca się, aby celebrans na zakończenie liturgii udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem całej parafii przed głównymi drzwiami kościoła. 

 

MSZA ŚWIĘTA REZUREKCYJNA I NIEDZIELA WIELKANOCNA


•        Nie ma procesji rezurekcyjnej. Wyjątkowo w tym roku zaleca się, aby celebrans na rozpoczęcie liturgii Mszy Świętej Rezurekcyjnej udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem całej parafii przed głównymi drzwiami kościoła. Dziesięć minut przed rozpoczęciem celebracji wystawia się Najświętszy Sakrament w Grobie Pańskim. Pana Jezusa adoruje się przez chwilę w ciszy i następnie śpiewa się pieśń wielkanocną: Wesoły nam dzień. Przy śpiewie pieśni sam celebrans, bez asysty liturgicznej, udaje się przed główne drzwi kościoła i błogosławi parafię Najświętszym Sakramentem. Przy śpiewie kolejnej pieśni powraca się do ołtarza. Dalej wykonuje się śpiew: Przed tak wielkim Sakramentem. Następnie kapłan odmawia wezwanie i modlitwę podaną w Mszale Rzymskim. Potem błogosławi Najświętszym Sakramentem koncelebransów i posługujących i chowa Go do tabernakulum. Intonuje się antyfonę maryjną: Wesel się, Królowo miła i asysta powraca krótką drogą do zakrystii.

•        Dalej Msze Świętą sprawuje się zgodnie z przepisami zawartymi w Mszale Rzymskim. Liturgię rozpoczyna się od hymnu: Chwała na wysokości Bogu.

•        Po rozdaniu Komunii Świętej wiernym śpiewa się hymn: Ciebie, Boga, wysławiamy.


SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA


•        Dyżury spowiedzi ustalamy z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności i mając na uwadze aktualne zarządzenia władz państwowych.

•        Chociaż właściwym miejscem sprawowania spowiedzi jest konfesjonał, to w obecnych warunkach (bliskość Świąt Paschalnych, adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele oraz wszelkie względy bezpieczeństwa) polecamy sprawować sakrament pokuty poza konfesjonałem.

•        Dlatego prosimy wyznaczyć dodatkowo kaplicę (penitent i spowiednik oddaleni od siebie o kilka ławek) lub inne pomieszczenie zamknięte (np. zakrystię, salę katechetyczną, biuro parafialne lub inne godne miejsce). W kaplicach/pomieszczeniach penitent może spowiadać się klęcząc lub siedząc z zachowaniem prywatności, zasad bezpieczeństwa i odpowiedniej odległości od spowiednika (przynajmniej dwa metry). W miejscu spowiedzi powinien być umieszczony krzyż.

•        Należy zwrócić uwagę, aby liczba oczekujących na sakrament nie przekroczyła dopuszczalnej normy i by była zachowana bezpieczna odległość.


PRO MEMORIA

•        Prosimy kapłanów i osoby życia konsekrowanego, by zgodnie z prośbą Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski nadal codziennie o godz. 20.30 odmawiali w kościołach różaniec w intencji chorych i opiekujących się nimi oraz służb medycznych, kończąc go antyfoną Maryjną „Pod Twoją obronę” w intencjach Ojca świętego.

•        Jak już przekazywaliśmy w Archidiecezji Gdańskiej, podobnie jak w całym kraju, zostały zawieszone spotkania przygotowujące dzieci do uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. W kwestii organizacji w parafii samych uroczystości pierwszokomunijnych w roku 2020 należy odwołać wszystkie uroczystości, jeśli przewidziane zostały w czasie trwania epidemii. Ponieważ na dzień dzisiejszy trudno przewidzieć rozwój sytuacji oraz to, jak długo trwać będzie wprowadzony stan epidemii, nie jest możliwe ustalenie jednoznacznych i obowiązujących rozwiązań w tym temacie. Trwają konsultacje na temat możliwych scenariuszy, jednak zawsze będą one uwzględniały obowiązujące zarządzenia władz. Pierwsza Komunia Święta będzie możliwa dopiero po przywróceniu nauki w szkole. W związku z powyższym szczegółowe rozporządzenia pastoralne w tej kwestii zostaną wydane z chwilą podjęcia przez władze stosownych decyzji. To co zostało powiedziane o Pierwszej Komunii Świętej odnosi się również do Sakramentu Bierzmowania.


            Wszystkie dotychczasowe dokumenty i wskazania odnoszące się do stanu epidemicznego i przekazane już przez Kurię Metropolitalną Gdańską zostają utrzymane w mocy, o ile nie stoją w sprzeczności z postanowieniami zawartymi w niniejszym Komunikacie.

 

 

Kanclerz

/-/ Ks. Rafał Dettlaff

 

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

/-/ Ks. Krystian Kletkiewicz

Wikariusze Generalni:

/-/ Biskup Wiesław Szlachetka

/-/ Biskup Zbigniew Zieliński

Powered by APSI © copyright 2013-19 by Parafia św. Anny w Chałupach