Serdecznie witamy na stronie internetowej Parafii p.w. św. Anny w Chałupach

FaceBook
Parafia pw. św. Anny w Chałupach
Parafia pw. św. Anny w Chałupach
MENU
Odwiedziło stronę: 00530126

Życzenia na Święta Bożego Narodzenia

Niedziela, 26 Grudzień 2021
autor: ks. Adam Pleskot

Życzenia świąteczne

Odwołanie dyspensy i obostrzeń

Niedziela, 04 Lipiec 2021
autor: ks. Adam Pleskot

Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda odwołał dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach św.

Pola Nadziei na Pomorzu

Niedziela, 18 Kwiecień 2021
autor: ks. Adam Pleskot

Zachęta Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego

do włączenia się w akcję Pola Nadziei 2021 r.

Jesteśmy wezwani do miłosierdzia!

Niedziela, 11 Kwiecień 2021
autor: ks. Adam Pleskot

Słowo Przewodniczącego Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Bożego Miłosierdzia

Nowy Arcybiskup Archidiecezji Gdańskiej

Niedziela, 07 Marzec 2021
autor: ks. Adam Pleskot

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z USTANOWIENIEM NOWEGO ARCYBISKUPA GDAŃSKIEGO

do katolików świeckich, osób życia konsekrowanego oraz księży archidiecezji gdańskiej

List biskupa Jacka Jezierskiego na Niedzielę Słowa Bożego (24.01.2021 r.)

Niedziela, 24 Styczeń 2021
autor: ks. Adam Pleskot

 

            Drodzy Uczestnicy niedzielnej Mszy świętej,

 

          Drodzy Siostry i Bracia związani we wspólnocie Kościoła przez wiarę w Ewangelię!

Podczas Mszy świętej słyszymy w niedzielę trzy czytania. Przedzielone śpiewem psalmu i śpiewem Alleluja. Słuchamy fragmentów ksiąg Starego Testamentu, np. nauczania proroków. Słuchamy też fragmentów pism Nowego Testamentu: księgi Dziejów i Listów Apostolskich oraz fragmentu Ewangelii. Tak więc podczas Mszy świętej czytane jest uroczyście Pismo Święte. Są to księgi, które powstały nawet dziesięć wieków przed narodzeniem Chrystusa, albo w stuleciu po Jego narodzeniu. Mają one wielu autorów. Są pod względem literackim i językowym zróżnicowane. Jednak tym, co je łączy, jest to, że przekazują swoim słuchaczom i czytelnikom myśl i wolę Boga wobec świata i człowieka. Pismo Święte jest słowem natchnionym przez Boga, a właściwie to autorzy ksiąg Pisma Świętego pisali pod wpływem Ducha Świętego.

          Księgi Pisma czytane w Kościele zwierają słowo Boże skierowane do nas. Zawierają słowo Boże w ludzkiej mowie. Dlatego też potrzebne jest zrozumienie przesłania Pisma Świętego i Jego właściwe odczytanie.

          Czasami słowa Pisma Świętego zaczynamy rozumieć dopiero wówczas, gdy dotknie nas cierpienie, samotność, odrzucenie, albo gdy doświadczamy miłości. Potrzebne jest jakieś poruszenie, głębsze przeżycie, aby dotarło do nas to, na co dotąd nie zwracaliśmy uwagi.

          Ojcowie Kościoła, którzy byli nauczycielami wiary i życia chrześcijańskiego w pierwszych stuleciach po Chrystusie, mówili np. że słowo Boże zawiera się w słowie ludzkim jak pestka w miąższu owocu. Czasami bowiem słowo Boże kryje się w jakimś porównaniu, czy też obrazie. Dla przykładu: samarytanin opatrujący poranionego przez napastników Żyda staje się wzorem postawy miłosierdzia i współczucia wobec osoby cierpiącej, niezależnie od przynależności narodowej, klanowej, czy wyznaniowej. Ten obraz z Ewangelii jest wyraźnym słowem Bożym dla nas.

          Kościół, a w Jego ramach wszystkie Jego wspólnoty, są zgromadzeniami słuchaczy słowa Bożego. Jesteśmy w tych wspólnotach słuchaczami słowa. Przyjmujemy je z wiarą. Staramy się według niego żyć na co dzień, a także zgodnie z nim budować nasze życie. Staramy się więc słowo Boże wprowadzać w czyn.

Słowo Boga odnajdujemy w księgach Pisma Świętego: w słowie proroków, w Ewangelii Jezusa Chrystusa Syna Bożego oraz w nauczaniu Apostołów. Kościół strzeże poprawnego odczytywania i rozumienia ksiąg Pisma Świętego, aby Jego interpretacje nie stały się błędnymi, skrajnymi oraz skażonymi fundamentalizmem.

Ojciec Święty Franciszek zwraca naszą uwagę na potrzebę większej wrażliwości na słowo Boże. Także na konieczność systematycznej lektury Pisma Świętego. Cierpliwego wnikania w Jego treść we wspólnocie wierzących. Wówczas słowo Boże staje się dla nas światłem na drodze życia, radością i pociechą w smutku.

 

**

          Kończy się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tak się stało, że w przeszłości chrześcijaństwo podzieliło się na trzy, wielkie, duchowe tradycje: prawosławną (wschodnią), katolicką (związaną z Rzymem) oraz protestancką. Oczywiście ten podział jest jeszcze bardziej złożony i głęboki. Brak jedności jest złem i zgorszeniem dla świata. Współcześnie uświadamiamy sobie ten fakt bardzo wyraźnie. Podział wspólnoty uczniów Chrystusa, trwający przez stulecia, jest skandalem. Dlatego też błogosławieństwem jest ruch zjednoczeniowy, budzący się we wszystkich tradycjach. Dążenie do jedności określamy greckimi słowami: ekumenizm, ekumeniczny.

          Potrzeba wielu małych kroków, wielu działań, aby wyobcowani przez stulecia wyznawcy Chrystusa zbliżyli się do siebie. O to też należy się modlić słowami samego Jezusa: Ojcze spraw, aby byli jedno (J 17, 24). Jedność zaczyna się od życzliwości, od udzielonej pomocy, od zwyczajnej rozmowy, od słuchania chrześcijanina spoza naszego wyznania. Trzeba porzucić język, który obraża. Trzeba przezwyciężyć wzajemne uprzedzenia, niechęć, lęki. Aby rozpoznać w prawosławnym, czy protestancie, nie zagrożenie dla nas, ale siostrę i brata w Chrystusie.

 

+Jacek Jezierski

administrator apostolski archidiecezji gdańskiej

Szczepienia przeciw pneumokokom

Sobota, 31 Październik 2020
autor: ks. Adam Pleskot

Informacja ze Starostwa Powiatowego w Pucku.

Opłaty za użytkowanie cmentarza w Kuźnicy

Sobota, 31 Październik 2020
autor: ks. Adam Pleskot

Prośba o uregulowanie zaległych opłat.

List na Dzień Papieski

Piątek, 02 Październik 2020
autor: ks. Adam Pleskot

List pasterski Episkopatu Polski na XX Dzień Papieski (11.10.2020)

50. rocznica święceń kapłańskich Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego

Sobota, 13 Czerwiec 2020
autor: ks. Adam Pleskot

50. rocznica święceń kapłańskich

Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego

Powered by APSI © copyright 2013-19 by Parafia św. Anny w Chałupach